ca888亚洲城同意我校成人高等学历教育2017级吴泽表等254名学生转专业申请的通知
亚洲城ca88唯一官网网址:系统管理员  发布时间:2017-05-04   浏览次数:5


惠院继教【亚洲城ca88唯一官网网址20173   

ca888亚洲城同意我校成人高等学历教育2017级吴泽表等

254名学生转专业申请的通知

 

各二级学院、校外各教学点:

根据惠院继教【亚洲城ca88唯一官网网址20168号文的相关通知要求,经院务会研究决定,同意我校成人高等学历教育2017级吴泽表等254名学生的转专业申请。特此通知。

 附件1:惠州孔明学院成人高等学历教育二0 一七 级转专业申请汇总表(高起专)
附件2:惠州孔明学院成人高等学历教育二0 一七 级转专业申请汇总表(专升本)

 

 

                             惠州孔明学院继续教育学院

                               2017427